Instal·lacions


El nostre centre consta de tres edificis enjardinats. Totes les aules són exteriors amb llum natural i classes espaioses. Cada edifici disposa de les instal·lacions necessàries en funció de l’etapa. El mobiliari escolar i la distribució dels espais està adaptat a les característiques de cada etapa i a les necessitats dels alumnes. L’escola disposa de diverses zones d’esbarjo. En total disposem de 20.000 metres quadrats distribuïts en:

  • Aules
  • Aules de suport
  • Aula de racons
  • Aula de lectura
  • Sales polivalents
  • Aula de psicomotricitat
  • Despatxos de: Tutoria, Psicologia, Logopèdia...
  • Piscina climatitzada
  • Sala de professors
  • Cuina
  • Espais exteriors: pati amb vàries zones (sorral, pista de futbol, estructures amb terra de seguretat, circuit de bicicletes, ampli porxo, hort...)
  • Recepció principal de l’escola i Secretaria
  • Aules de Primària
  • Aules de Secundària
  • Aules d’Informàtica
  • Biblioteca
  • Aula de Música
  • Study/support rooms
  • Aules d’Art
  • Aula de Tecnologia
  • Piscina climatitzada i vestidors
  • Gimnàs poliesportiu i vestidors
  • Cuina
  • Menjadors: un d’alumnes i un altre de professors
  • Sales de professors
  • Despatxos de: Tutoria, Psicologia, Logopèdia...
  • Infermeria
  • Espais exteriors: zona de bosc, sorral, pista de futbol amb gespa, pista de bàsquet, pista de voleibol...
  • Administració
  • Aules per a matèries comunes
  • Aula de Tecnologia
  • Aula d’Informàtica
  • Aula de Dibuix tècnic
  • Aula polivalent
  • Sala de conferències i audiovisual
  • Laboratori
  • Biblioteca
  • Cafeteria
  • Espais exteriors: zona enjardinada tipus campus i pista de bàsquet amb vestidors
  • Sala de professors
  • Despatxos