Close

   
 
         
 


Presentació

Saint George's School és un centre privat no concertat de caràcter aconfessional. Està situat a Fornells de la Selva a cinc minuts de la ciutat de Girona en un entorn natural i tranquil.


Va néixer l'any 1988 amb l'objectiu d'oferir una educació de qualitat i bilingüe on la llengua anglesa està present en totes les activitats educatives que genera l'escola. Els ensenyaments impartits en el centre s'ajusten a la legislació vigent (LOE) per la qual s'estableix l'Educació Infantil, Primària, Secundària Obligatòria i Batxillerat a Catalunya.


  La nostra pedagogia està basada en:
 • L'educació integral de l'alumne/a en totes les seves àrees de desenvolupament personal i acadèmic.
 • El seguiment emocional de l'alumne/a buscant pautes de projecció personal en coresponsabilitat amb la família.
 • La motivació dels hàbits de treball per estimular l'autoesforç i afavorir l'adquisició de competències i estratègies.
 • L'alumne/a com a protagonista actiu i els agents educatius com a mediadors i potenciadors de l'adquisició d'aprenentatges.
 • Una metodologia orientada a potenciar el treball en equip, l'autonomia i el sentit de la responsabilitat.
 • Un sistema de valors encaminats a desenvolupar la iniciativa de l'alumne/a, formar-lo en el respecte als drets i llibertats fonamentals i preparar-lo per participar activament i críticament en la vida social i cultural.
 • L'estimulació de les diferents habilitats artístiques, musicals i esportives com a àrees transversals i complementàries de l'educació dels nostres alumnes per aconseguir una vida saludable i culturalment rica.
 • L’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació amb equipaments a cada aula de pissarres digitals interactives, a més de aules d’informàtica per a cada etapa.

La formació musical, artística i esportiva complementa de forma transversal el desenvolupament acadèmic de l'alumne/a. Es fomenta el desenvolupament de les capacitats necessàries per a la realització de dos processos bàsics: el de la percepció de representacions plàstiques, musicals i motrius, i el de l'expressió de sentiments i idees a través d'aquests mateixos mitjans.


 • Educació musical: Es planteja com un instrument integral d'educació. L'objectiu principal és educar musicalment els alumnes desenvolupant la capacitat d'escolta activa i d'interpretació pròpia adquirint una adequada cultura musical. L'aprenentatge es realitza a través de tres mitjans: la veu, la pràctica instrumental i l'expressió corporal.
 • Educació visual i plàstica: Es treballa a partir del coneixement i interpretació de la imatge estimulant la creativitat dels alumnes i plantejant la lectura de les imatges com un acte comunicatiu.
 • Educació física i esportiva: Es desenvolupa a partir de diferents àrees (psicomotricitat, natació i educació física). Es promou l'educació integral dels alumnes intervenint a través de la motricitat com a finalitat i com a instrument per a la pràctica esportiva entenent l'activitat física com un hàbit de vida saludable.

L'escola disposa d'un Departament d'Orientació i Diagnòstic dirigit per professionals amb formació psicopedagògica i logopèdica que atén les necessitats del nostre alumnat, ajudant a descobrir i potenciar les seves capacitats intel·lectuals, afectives i acceptar les pròpies qualitats i limitacions per tal que arribin al màxim rendiment de les seves possibilitats. D'aquesta manera s'ajuda a:

 • Avaluar les habilitats dels estudiants de forma col·lectiva i/o individual i atendre les demandes d'orientació i diagnòstic que es generin en les diferents etapes.
 • Plantejar propostes d'intervenció psicoeducativa en coordinació amb el personal docent de l'escola i les famílies dels alumnes.
 • Atendre els alumnes amb necessitats educatives específiques per tal que rebin una atenció educativa i pedagògica adequada a les seves necessitats singulars des del moment en què aquestes són detectades i valorades.
 • Orientar el nostre alumnat en la seva trajectòria professional i/o universitària.Esdeveniments

     

NOTÍCIES
Tue, 25 Oct 2016
La Marató de TV3
Mon, 24 Oct 2016
Concurs de pintura ràpida
Fri, 21 Oct 2016
CONCURS DE PINTURA RÀPIDA
Wed, 19 Oct 2016
Barri jueu de Girona
 
Click Edu


 
 
C/ Josep Pla 2-4, Urbanització Fornells Park. - Tel. 972 47 60 65 - Fax. 972 47 66 69 - 17458 Fornells de la Selva  |   Avís legal info@saintgeorgeschool.es