Presentació

Qui som?

Saint George’s School és un centre privat situat a Fornells de la Selva (Girona) que té la singularitat d’utilitzar la llengua anglesa com a llengua vehicular al llarg del procés educatiu. S’imparteixen totes les etapes: Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. El centre gaudeix d’unes instal·lacions que afavoreixen la innovació educativa i disposa també d’un ampli equipament esportiu.

image

Instal·lacions

El nostre centre consta de tres edificis enjardinats. Totes les aules són exteriors amb llum natural i classes espaioses.
Cada edifici disposa de les instal·lacions necessàries en funció de l’etapa. El mobiliari escolar i la distribució dels espais està adaptat a les característiques de cada etapa i a les necessitats dels alumnes. L’escola disposa de diverses zones d’esbarjo.
En total disposem de 20.000 metres quadrats distribuïts en:

image

Història

L’escola va néixer l’any 1988 amb la necessitat de crear a Girona una escola innovadora en immersió lingüística en anglès.
El fundador de l’escola, Sr. Francesc Sayol, va començar aquest projecte amb una vintena d’alumnes que són els alumnes que anaven fent créixer l’escola curs a curs fins l’any 2001 quan la primera promoció va finalitzar els seus estudis de Batxillerat. Saint George’s School ha anat creixent fins arribar a 700 alumnes i un equip humà de més de 80 professionals.
L’escola va començar amb un edifici i actualment disposa de tres edificis i múltiples espais esportius.

image