projecte lingüísticLes nostres llengües

projecte lingüístic per etapes

Projectes Plurilingües

Exàmens internacionals

Les nostres llengües


Els nostres alumnes aprenen i viuen en anglès, no com una llengua estrangera, sinó com a llengua vehicular en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Per aconseguir-ho fem ús d’un sistema d’immersió en Llengua anglesa portat a terme per un professorat nadiu.

L’alumne del Saint George’s School estudia quatre idiomes el que genera altes competències lingüístiques, una mentalitat més oberta i més rica en continguts, fet que els facilitarà un futur de relacions personals i professionals.

El Projecte lingüístic de la nostra escola es diferencia segons les etapes educatives.

projecte lingüístic per etapes

EDUCACIÓ INFANTIL

Saint George’s School aplica el sistema d’immersió lingüística, on el nen viu i aprèn en llengua anglesa en les àrees de: Descobriment d’un mateix i dels altres, Descobriment de l’entorn i Comunicació i llenguatges. Aquesta immersió es porta a terme durant tot l’horari escolar, exceptuant un mòdul realitzat en Llengua catalana.

image

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

En els primers cursos de l’ESO se segueix la immersió lingüística en anglès determinada en l’etapa de Primària i, a 3r i 4t d’ESO queden determinades algunes àrees més en llengua vehicular castellana/catalana, amb l’objectiu de preparar els alumnes per a futurs estudis superiors a Catalunya, Espanya o a països estrangers. Es continua amb l’aprenentatge de la Llengua francesa com a segona llengua estrangera.

image
image

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

En aquesta etapa, totes les àrees són impartides en Llengua anglesa, exceptuant els mòduls de Llengua castellana i Llengua catalana.
A partir de l’últim curs de Primària s’introdueix una nova llengua: el Francès.

image

BATXILLERAT

Les matèries que s’imparteixen en Llengua anglesa són la Llengua i Literatura angleses i les matèries optatives d’aquesta llengua. La resta de les àrees són impartides en Llengua Catalana/ Llengua Castellana. Les Llengües castellana, catalana i francesa es continuen impartint en les àrees corresponents.

Projectes Plurilingües


Cada any una selecció de 6 alumnes d’entre 4t d’ESO i 1r de Batxillerat participen al programa EYP. El Parlament Europeu de la Joventut (EYP) és un programa educatiu únic que reuneix a joves d'arreu d'Europa per debatre temes actuals en un marc parlamentari. EYP està present a 40 països europeus i organitza gairebé 600 esdeveniments cada any. Milers de joves són actius com a voluntaris d'arreu d'Europa, fent que EYP sigui veritablement un programa per a joves, per part dels joves.

Exàmens internacionals

LLENGUA ANGLESA

Saint George’s School és un centre reconegut per la Universidad de Cambridge per a poder realitzar en el propi centre els exàmens d’ UCLES.
UCLES és una delegació de l’Associació d’Examinadors Lingüístics d’Europa (ALTE). Les titulacions que ofereixen actualment són les més reconegudes i prestigioses en llengua anglesa a nivell mundial. Aquests es basen en el CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) i avaluen cada alumne en les competències de: lectura, escriptura comprensió i expressió oral.

image
image

LLENGUA FRANCESA

L’ensenyament de la Llengua francesa, com a la segona llengua estrangera, garanteix que els nostres alumnes surtin del centre amb unes competències plurilingües i específiques en aquest idioma.