Etapes educativesEducació infantil

Educació Primària

Educació Secundària Obligatòria

Batxillerat

Educació Secundària Obligatòria


La finalitat d’aquesta etapa és desenvolupar les competències de l’alumne tot donant un sòlid i ampli coneixement científic, tecnològic, artístic i humanístic.

Treballem per a què els alumnes se sentin en un entorn amigable, cordial, potenciant els lideratges positius i les bones relacions socials.

L'Educació Secundària Obligatòria va adreçada als alumnes que tenen entre 12 i 16 anys i s'estructura en quatre cursos distribuïts en dos cicles: 1r Cicle i 2n Cicle.


Ens basem en els següents principis: