Projecte educatiuIdeari i plantejament
pedagògic

Metodologia

Innovació educativa

La relació família – escola

Innovació educativa


La societat està en constant canvi i Saint George’s School s’adapta a aquesta innovació posant en pràctica a les aules noves metodologies i didàctiques ajustades al moment actual.
Es plantegen continguts atractius, motivadors, que siguin recordats i que estiguin en consonància amb les tendències més innovadores en l'àmbit de l'educació.
L'objectiu és aprendre, però també aprendre a aprendre, apoderar l'alumne, fent-lo gestor principal i partícip actiu del seu aprenentatge, descobrint i aprofitant el seu potencial i talent.


Aquesta innovació pedagògica requereix: