Projecte educatiuIdeari i plantejament
pedagògic

Metodologia

Innovació educativa

La relació família – escola

La relació família – escola


Saint Geoges’s School planteja un treball de corresponsabilitat en relació amb les famílies per a la millora del desenvolupament humà dels alumnes.
La col·laboració que s’estableix entre la família i l’escola converteix a aquests dos agents en comunitats de pràctiques educatives compartides.
En el Saint George’s School aquesta relació és constant i es concreta en diferents reunions informatives, entrevistes periòdiques, una agenda diària i una plataforma educativa digital.
El Tutor és el vincle directe entre l’alumne i les famílies. La comunicació entre ambdós és fluïda, propera i constant.