Projecte educatiuIdeari i plantejament
pedagògic

Metodologia

Innovació educativa

La relació família – escola

Metodologia


El model educatiu del Saint George’s School promou la col·laboració i cooperació per a enriquir la formació dels alumnes. La metodologia utilitzada està formada per propostes educatives i pedagògiques innovadores que faciliten, potencien i impulsen un projecte maduratiu i educatiu en un entorn d’aprenentatge eficaç.

S’ofereix una atenció personalitzada atenent les necessitats de cada alumne i treballant així per programacions multinivells.

El clima escolar, el treball per projectes, l’estimulació de competències emprenedores i creatives, i  la introducció de projectes tecnològics transversals fan que el nostre alumnat estigui preparat per a les demandes i els reptes que la universitat i la societat li exigiran.


La nostra metodologia es basa en: